+371 29711786rubinsad@inbox.lv

TĀMĒŠANAS CENAS

Privātmāju projektu tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības) 

200-500 EUR
Dažādu piebūvju būvniecības tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības) 45-500 EUR
Ēku rekonstrukcijas tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības) 200-2500 EUR
Telpu remontdarbu tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības)  50-1800 EUR
Fasādes renovācijas tāmēšana 100-600 EUR
Teritorijas labiekārtošanas tāmēšana 50-300 EUR
Ceļubūves objektu tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības)  50-1900 EUR
Biroja, ofisa u.c. sabiedrisko ēku tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības) 200-3000 EUR
Dažādas tāmes korekcijas (materiālu, apjomu u.c.) 15-200 EUR
Tāmes pēc gataviem darbu apjomiem (atkarībā no apjoma un sarežģītības) 30-1000 EUR
Finanšu plūsmas grafiku sastādīšana 30-290 EUR
Darba kalendārā grafika sastādīšana 30-300 EUR
Vidējas sarežģītības privātmāja 250 m2*   350 EUR*

 

*- orientējoši, cena precizējama konkrētam projektam