+371 29711786rubinsad@inbox.lv

IK RubīnsAG

Profesionāli un kvalitatīvi sastādītas tāmes

IK RubīnsAG

Profesionāli un kvalitatīvi sastādītas tāmes

TĀMES IKVIENAI DZĪVES VAJADZĪBAI

Mikrouzņēmums piedāvā izmaksu aprēķinus (tāmes sastādīšanu) visiem būvniecības procesiem, atsevišķiem būvdarbiem, konstrukcijām un citām pozīcijām.

 

Tāmes, iespējams, sastādīt pēc individuālas formas vai vadoties pēc Latvijas būvnormatīva LBN 501–17 formas.

 

Uzņēmuma galvenajam speciālistam ir 11 gadu pieredze tāmju sastādīšanā visdažādāko tipa ēku būvniecībai, kā arī ceļubūvē.

 

Pieredzi apliecina Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) izdots sertifikāts būvprojektu ekonomisko daļu un tāmju sastādīšanā.

 

IK „RubīnsAG” izstrādā tāmes: privātmāju, sabiedrisko ēku, skolu, bērnudārzu, tirdzniecības centru u.c. objektu būvniecībai. Mēs sastādam tāmes ceļu būvei, piedāvājam kontroltāmes, tāmes valsts un pašvaldības konkursiem, kā arī tāmes apdrošināšanas kompānijām zaudējumu atlīdzībai un kredīta saņemšanai bankās.

 

Mūsu sadarbības partneri ir būvuzņēmēji, projektētāji, ražotāji, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī individuālie būvētāji.

 

Būvprojektu ekonomikas daļas ekspertīzes pakalpojumi.